Fiskestatestik är viktigt att raportera in, för att vi ska få faktaunderlag från älven.

Raportera om ni fått fisk eller ej. Vilken sorts fisk. Om den är återutsatt eller upptagen samt ungefärlig längd.

Tackar på förhand.


Nu är det varmt och skönt, vilket medför att vattentempen i älven har stigit kraftigt. Det gör att vi manar till återhållsamhet med catch n relese fisket. Detta eftersom laxen pressas hårt vid drillningen och får svårt att återhämta sig när det är varmt.

Om du fiskar för att ta upp lax kan du givetvis fortsätta meddet.Tack för visad förståelse.
Kontakt

Torbjörn  070-695 42 48

Knut-Åke 070-643 67 90

Kurt        070-146 98 66


Fiskekort finns att köpa på logdealven.laxportalen.se

Nyhet!

Endast fiske med enkelkrok. Krokgap max 13 mm. Gäller all typ av fiskeutrustning.


Nu har vi fyllt på med mera fisk i Abborträsket och Vinåstjärnen.