Fiskestatestik är viktigt att raportera in, för att vi ska få faktaunderlag från älven.

Raportera om ni fått fisk eller ej. Vilken sorts fisk. Om den är återutsatt eller upptagen samt ungefärlig längd.

Tackar på förhand.Beskriv vad den här sidan handlar om och varför besökare ska stanna kvar.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan.