Fiskestatestik är viktigt att


raportera in, för att vi ska få


faktaunderlag från älven.


Raportera hos Laxportalen, där


fiskekortet köptes, om ni fått fisk


eller ej.


Vilken sorts fisk. Om den är


återutsatt eller upptagen samt


ungefärlig längd.


Tackar på förhand.
Kontakt

Torbjörn  070-695 42 48

Knut-Åke 070-643 67 90

Kurt        070-146 98 66Fiskekort finns att köpa på logdealven.laxportalen.se

Nyhet!

Endast fiske med enkelkrok. Krokgap max 13 mm. Gäller all typ av fiskeutrustning.


Handla Fiskekort med telefon från logedalven.laxportalen.se kan ibland upplevas besvärligt. Det kan bero på att det ställs stora krav på uppkopplingen då man ska komunicera med banken.

Köp därför gärna kortet innan ni kommer på fiskeplatsen och har en stabil uppkoppling.

Det går att ange klockslag när man vill börja fiska.