Fiskestatestik är viktigt att raportera in, för att vi ska få faktaunderlag från älven.

Raportera om ni fått fisk eller ej. Vilken sorts fisk. Om den är återutsatt eller upptagen samt ungefärlig längd.

Tackar på förhand.Årsmöte för fiskerättsägare på Norrforsgården 18/3 klockan 11 00