Fisketider.

Fisket i älven är tillåtet mellan

1 Maj till 31 Augusti

På Harr är det fiskeförbud fram till 31 Maj.

All övrig tid Fiskeförbud.