Fisketider.

Fisket i älven är tillåtet mellan

1 Maj till 31 Augusti

Harr får fiskas från 1 Juni till 31 Augusti.

All övrig tid Fiskeförbud.