Minimimått.

Lax 50 cm

Öring 50cm

Harr 35 cm

-Endast fiske med handredskap; ett spö per person.

-Max en Lax och Havsöring per dygn.

-Fiskeförbud vid Laxtunneln i Fällfors.

350 m nedstöms fallet.

50 m från intag uppströms.

Förbudet gäller ej Fiskerättsägarna.

-Fisket är tillåtet 1 maj till 31 augusti för Lax och Öring.

För Harr gäller Fiskeförbud fram t.o.m 31 maj.

Övrig tid fiskeförbud.

-Allt fiske sker nedströms.

Uppströmskast ej tillåtet.

-Rotationsfiske gäller enligt; ett kast, ett steg nedströms.

-Ryckfiske är förbjudet.

-All fisk som inte krokats i munnen (innefrån och ut) skall återutsättas, död eller levande.

-Spinn/haspelfiske med sänke är förbjudet (t.ex. spinnfluga).

-Alla beten sänken innehållande bly är förbjudna.

-Fiske från Båt och Flytring förbjudet.Abborrträsket och Vinåstjärnen.

Endast fiske från land med ett spö fört från hand.

Flytringar, båtar eller likvärdigt förbjudna.