Minimimått.

Lax 50 cm

Öring 50cm

Harr 35 cm

-Endast fiske med handredskap;

ett spö per person.

-Max en Lax och Havsöring per dygn.

-Fiskeförbud vid Laxtunneln i Fällfors.

350 m nedströms fallet.

50 m från intag uppströms.

Förbudet gäller ej Fiskerättsägarna.

-Fisket är tillåtet 1 maj till 15 September för Lax och Öring.

Harrfiske är tillåtet från 1 juni till 15 September.

Övrig tid fiskeförbud.

-Endast enkelkrok, med max krokgap på 13 mm tillåtet. 

Gäller all typ av fiske.

-Allt fiske sker nedströms.

Uppströmskast ej tillåtet.

-Rotationsfiske gäller enligt; ett kast, ett steg nedströms.

-Ryckfiske är förbjudet.

-All fisk som inte krokats i munnen (innefrån och ut) skall återutsättas, död eller levande.

-Spinn/haspelfiske med sänke är förbjudet (t.ex. spinnfluga).

-Alla beten sänken innehållande bly är förbjudna.

-Fiske från Båt och Flytring förbjudet.

-Vid brott mot fiskevårdsområdets regler, uttas en kontrollavgift på 1500 kr och fiskekortet kan förverkas.Abborrträsket och Vinåstjärnen.

Endast fiske från land med ett spö fört från hand.

Flytringar, båtar eller likvärdigt förbjudna.